Sök Stäng
Meny Stäng
Sök Stäng
Meny Stäng

Länssjukhuset Ryhov, D1

 

Vi har under 2019 och 2020 levererat trädörrar och träglaspartier till NCC:s projekt D1 Ryhov, Länssjukhuset i Jönköping.

Projektet innehåller ca 900 trädörrar och 400 Träpartier.

VI har bett projektinköpare Mats Hällvall, NCC Sverige AB att berätta om vårt samarbete.

Mats säger;

Kali kan massivdörrar med specialutförande, vilket jag känt till länge.  

På Eksjö Sjukhus Hus 37 valde jag Kali i konkurrens med flera andra leverantör. Deras anpassning till sjukhusens speciella behov fungerade utmärkt och därför valde vi efter utvärdering Kali till samarbetspartner under projektering och produktion Tillbyggnad D1 Ryhovs sjukhus, ett Partneringprojekt.
Kali kan enkelt anpassa sig till speciella behov avseende glasöppningar med persiennfunktion resp privata glas, sjukhushandtag med eller utan låshus, dörrtillslutare, påkörningsskydd, kantlister samt sockelutförande på glaspartier för att nå städbara och snygga lösningar.

Samarbetet har fungerat utmärkt och verksamheten har fått de dörrar man har önskat.

 

Publicerad: 2021-03-30

Nyhetsarkiv