Sök Stäng
Meny Stäng
Sök Stäng
Meny Stäng

Hållbarhet

Kali Snickerier står för långsiktighet och resurseffektivitet

På Kali tänker vi resurseffektivt och gör medvetna, ansvarsfulla val genom hela kedjan, från order till leverans. Vi väljer närproducerade och miljömärkta råvaror i första hand. Vi planerar våra transporter för att belasta miljön minimalt. Våra snickerier ska bidra till en sund inomhusmiljö och ha en livslängd om 25-50 år för att vara en bra totalekonomisk lösning.

Vi ställer miljökrav på partners och leverantörer och bedriver ett aktivt samarbete med dem och våra kunder för att inspirera till nytänk och innovation.

Kvalitetspolicy

Kali Snickerier bidrar till att utveckla den fysiska inomhusmiljön. Vi ska alltid möta våra kunders behov av väl fungerande och hållbara produkter och vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Alla som arbetar inom Kali har ett ansvar i att integrera kvalitet i allt vi gör.

Läs hela vår kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Genom att vi tillverkar kundorderstyrt får vi en resurssnål produktion och därmed minskat slöseri med naturresurser samt minskat avfall. Vi på KaliDörren strävar ständigt efter att släppa ut mindre mängd kemikalier och efter att minska företagets energiförbrukning.

Läs hela vår miljöpolicy

"Idén med att vi kvalitets- och miljömärker våra produkter är att förmedla extra värden. Märkningarna visar att vi arbetar för en hållbar konsumtion som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle."

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke som drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligare liv. Våra produkter finns med i Svanens Husportal, och kan därmed användas i Svanenmärkta byggnader.

Byggvarubedömningen (BVB)

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Bedömningen visar att våra produkter är framtagna på ett sätt som är hållbart både för människa och miljö.

SundaHus

SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön. Genom att våra produkter är bedömda enligt SundaHus kan företag och organisationer vara trygga med att de har gjort ett medvetet miljöval.

BREEAM

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem för byggnader som startades 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. BREEAM-SE hanteras av Sweden Green Building Council. Våra produkter uppfyller kraven för att ingå i dessa byggnader.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1000 byggnader certifierade. Miljöbyggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av Sweden Green Building Council. Det är 16 olika värden som mäts totalt och beroende på resultat uppnås brons, silver eller guld-nivå. Våra produkter uppfyller kraven för att ingå i Miljöbyggnad Guld.

EPD

KaliDörren har publicerat en miljövarudeklaration för dörrkonstruktion 25 med One Click LCA. Denna EPD ger våra kunder och föreskrivande led transparent tredjepartsverifierad data om våra produkters miljöpåverkan under deras livstid.

Bedömningar
Visa PDF-dokument